Autor článků Jakub Achrer, foto Lucie Šíprová

Smyslem následujících článků je vnést trochu světla do otázky historie tradice Wicca tak, jak
občas zaznívá v českém prostředí, které bohužel nedisponuje kvalitní faktografickou
literaturou. Díky tomu lze narazit na různé druhy tmářství, které sahá od extrému v podobě
tvrzení, že Wicca je stará 20 tisíc let, až po extrém, že Gardner si to celé vymyslel a vylhal.
Smutnou skutečností, že tato pomýlenost se nevyhýbá ani textům s faktografickými, či
dokonce akademickými ambicemi. Dovolil jsem si tedy vytáhnout základní informace
z dostupného výzkumu (především) Philipa Heseltona, doplnil je o vlastní postřehy a nabízím
je komukoliv, kdo upřednostňuje fakta a chce si na ně udělat vlastní názor. Pro úplnost jsem
si pak dovolil připojit ještě povídání o vývoji v průběhu 50. a 60. let, neboť skýtá zajímavá
poučení. Předesílám současně, že nejsem historikem a můj vlastní amatérský zájem je dán
čistě touhou poznat a pochopit do hloubky mysterijní kult a náboženství, které praktikuji,
včetně okolností a kontextu jeho vzniku.