Vítejte na stránkách o tradici Wicca

Wicca (nebo též tradiční wicca) je iniciační tradicí současného čarodějnictví, která vznikla ve 40. až 50. letech minulého století na Britských ostrovech. Je současně náboženstvím i magickým systémem. Je součástí západního mysticismu i moderního polyteismu. Podobně jako jiné mysterijní tradice se zabývá základními otázkami našeho bytí. Kdo jsme? Odkud pocházíme? Kdo jsou Bohové? Jaké je naše místo ve vesmíru? Je to stezka kola roku a jeho věčného tance i cesta do hlubin sebe sama a k pohanským Bohům.  Tradice Wicca v podobě založené Geraldem Gardnerem je založena na iniciační posloupnosti a žije také v České republice, kde funguje přibližně od roku 2004. V České republice je aktivní skupina, jejíž iniciační původ je odvozen jak z gardnerovské, tak alexandrijské linie.

Cílem stránek je informovat odbornou i laickou veřejnost o základních principech tradice Wicca. Dozvíte se zde, jaké je místo Wiccy v současném pohanství i něco málo o tom, čím se odlišuje od jiných tradic nebo od informací obsažených v populární literatuře. Knihy dostupné v České republice (např. od Scotta Cunninghama nebo Raymonda Bucklanda) nabízejí některé návody k rituálům, které může dělat každý sám a které se ve své podstatě zcela odlišují od živé mysterijní cesty. Smyslem těchto stránek je nabídnout čtenáři informace o původní tradici, která je založena na iniciační posloupnosti a covenové (skupinové) praxi tak, jak je předávána z generace na generaci více než 75 let.

Nejnovější články

Stránky byly spuštěny u příležitosti svátku Imbolc 2007. (verze 4.0)